ผู้แต่ง ผู้เขียน ประเภท
Action, Adventure, Fantasy, Shounen

เรื่องย่อ

พระเอกในชาติก่อนพยายามค้นคว้าเวทมนต์ใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดสุดยอดของเวทมนต์เเต่ก็ต้องล้มเหลวเพราะขีดกำจัดของตัวเอง เเต่ 400 ปีต่อมาพระเอกได้กลับมาเกิดใหม่เเละได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ เเต่ว่าเวทมนต์ในปัจจุบันกลับล้าหลังกว่าอดีต เเละเขาสามารถใช้เวทมนต์ระดับตำนานได้อย่างสบาย!

รายชื่อตอน

The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 8.5 - 8.5
14/02/2021 | อ่านแล้ว : 86
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 8.4 - 8.4
07/02/2021 | อ่านแล้ว : 82
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 8.3 - 8.3
31/01/2021 | อ่านแล้ว : 116
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 8.2 - 8.2
26/01/2021 | อ่านแล้ว : 84
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 8.1 - 8.1
26/01/2021 | อ่านแล้ว : 68
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 7.6 - 7.6
26/01/2021 | อ่านแล้ว : 82
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 7.5 - 7.5
26/01/2021 | อ่านแล้ว : 78
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 7.4 - 7.4
18/01/2021 | อ่านแล้ว : 105
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 7.3 - 7.3
18/01/2021 | อ่านแล้ว : 89
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 7.2 - 7.2
11/01/2021 | อ่านแล้ว : 110
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 7 - 7
09/01/2021 | อ่านแล้ว : 85
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.6 - 6.6
29/09/2020 | อ่านแล้ว : 100
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.5 - 6.5
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 0
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.5 - 6.5
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 102
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.4 - 6.4
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 101
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.3 - 6.3
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 90
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.2 - 6.2
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 86
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 6.1 - 6.1
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 94
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.7 - 5.7
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 91
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.6 - 5.6
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 96
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.5 - 5.5
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 99
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.4 - 5.4
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 89
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.3 - 5.3
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 99
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.2 - 5.2
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 78
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 5.1 - 5.1
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 89
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 4.6 - 4.6
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 88
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 4.5 - 4.5
27/09/2020 | อ่านแล้ว : 89
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 4.4 - 4.4
12/03/2020 | อ่านแล้ว : 165
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 4.3 - 4.3
12/03/2020 | อ่านแล้ว : 140
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 4.1 - 4.1
08/03/2020 | อ่านแล้ว : 151
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 3.5 - 3.5
04/03/2020 | อ่านแล้ว : 155
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 3.4 - 3.4
02/03/2020 | อ่านแล้ว : 167
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 3.3 - 3.3
28/02/2020 | อ่านแล้ว : 178
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 3.2 - 3.2
26/02/2020 | อ่านแล้ว : 168
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 3.1 - 3.1
16/02/2020 | อ่านแล้ว : 185
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 2.6 - 2.6
16/02/2020 | อ่านแล้ว : 160
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 2.5 - 2.5
13/02/2020 | อ่านแล้ว : 200
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 2.4 - 2.4
19/11/2019 | อ่านแล้ว : 183
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 2.3 - 2.3
19/11/2019 | อ่านแล้ว : 185
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 2.2 - 2.2
19/11/2019 | อ่านแล้ว : 177
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 2.1 - 2.1
12/10/2019 | อ่านแล้ว : 178
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 1.6 - 1.6
09/10/2019 | อ่านแล้ว : 159
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 1.5 - 1.5
09/10/2019 | อ่านแล้ว : 139
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 1.4 - 1.4
04/10/2019 | อ่านแล้ว : 172
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 1.3 - 1.3
04/10/2019 | อ่านแล้ว : 241
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 1.2 - 1.2
30/09/2019 | อ่านแล้ว : 192
The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log ตอนที่ 1 - 1
30/09/2019 | อ่านแล้ว : 171

แสดงความคิดเห็น หรืออยากได้ตอนเพิ่มด้านล่างนี้ครับ


ความนิยม. The Unsuccessful Yet Academically Unparalleled Sage A Cheating S-Rank Sorcerers Post-Rebirth Adventurer Log:

เมนู

Copyright © 2014 - 2018 อ่านการ์ตูนออนไลน์. All rights reserved.

Powered By Thai Cartoon