ผู้แต่ง ผู้เขียน ประเภท
Tang Jia San Shao Hei Zhi Shi Action, Adventure, Fantasy, Romance, School Life, Shounen

เรื่องย่อ

ยังไม่มีเรื่องย่อนะครับ

รายชื่อตอน

Douluo Dalu II ตอนที่ 144 - 144
13/08/2018 | อ่านแล้ว : 45
Douluo Dalu II ตอนที่ 143 - 143
13/08/2018 | อ่านแล้ว : 34
Douluo Dalu II ตอนที่ 142 - 142
12/08/2018 | อ่านแล้ว : 34
Douluo Dalu II ตอนที่ 141 - 141
08/07/2018 | อ่านแล้ว : 33
Douluo Dalu II ตอนที่ 140 - 140
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 47
Douluo Dalu II ตอนที่ 139 - 139
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 26
Douluo Dalu II ตอนที่ 138 - 138
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 26
Douluo Dalu II ตอนที่ 137 - 137
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 23
Douluo Dalu II ตอนที่ 136 - 136
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 33
Douluo Dalu II ตอนที่ 135 - 135
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 31
Douluo Dalu II ตอนที่ 134 - 134
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 32
Douluo Dalu II ตอนที่ 133 - 133
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 29
Douluo Dalu II ตอนที่ 132 - 132
26/04/2018 | อ่านแล้ว : 26
Douluo Dalu II ตอนที่ 131 - 131
23/04/2018 | อ่านแล้ว : 74
Douluo Dalu II ตอนที่ 130 - 130
23/04/2018 | อ่านแล้ว : 32
Douluo Dalu II ตอนที่ 129 - 129
22/02/2018 | อ่านแล้ว : 95
Douluo Dalu II ตอนที่ 128 - 128
22/02/2018 | อ่านแล้ว : 59
Douluo Dalu II ตอนที่ 127 - 127
31/12/2017 | อ่านแล้ว : 136
Douluo Dalu II ตอนที่ 126 - 126
24/12/2017 | อ่านแล้ว : 108
Douluo Dalu II ตอนที่ 125 - 125
22/12/2017 | อ่านแล้ว : 97
Douluo Dalu II ตอนที่ 124 - 124
17/12/2017 | อ่านแล้ว : 97
Douluo Dalu II ตอนที่ 123 - 123
17/12/2017 | อ่านแล้ว : 86
Douluo Dalu II ตอนที่ 122 - 122
16/12/2017 | อ่านแล้ว : 82
Douluo Dalu II ตอนที่ 121 - 121
14/12/2017 | อ่านแล้ว : 88
Douluo Dalu II ตอนที่ 120 - 120
14/12/2017 | อ่านแล้ว : 67
Douluo Dalu II ตอนที่ 119 - 119
13/12/2017 | อ่านแล้ว : 86
Douluo Dalu II ตอนที่ 118 - 118
11/12/2017 | อ่านแล้ว : 70
Douluo Dalu II ตอนที่ 117 - 117
11/12/2017 | อ่านแล้ว : 75
Douluo Dalu II ตอนที่ 116 - 116
11/12/2017 | อ่านแล้ว : 73
Douluo Dalu II ตอนที่ 115 - 115
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 68
Douluo Dalu II ตอนที่ 114 - 114
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 72
Douluo Dalu II ตอนที่ 113 - 113
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 63
Douluo Dalu II ตอนที่ 112 - 112
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 59
Douluo Dalu II ตอนที่ 111 - 111
08/12/2017 | อ่านแล้ว : 87
Douluo Dalu II ตอนที่ 110 - 110
08/12/2017 | อ่านแล้ว : 77
Douluo Dalu II ตอนที่ 109 - 109
18/10/2017 | อ่านแล้ว : 226
Douluo Dalu II ตอนที่ 108 - 108
07/10/2017 | อ่านแล้ว : 170
Douluo Dalu II ตอนที่ 107 - 107
07/10/2017 | อ่านแล้ว : 93
Douluo Dalu II ตอนที่ 106 - 106
25/09/2017 | อ่านแล้ว : 132
Douluo Dalu II ตอนที่ 105 - 105
31/08/2017 | อ่านแล้ว : 186
Douluo Dalu II ตอนที่ 104 - 104
07/07/2017 | อ่านแล้ว : 192
Douluo Dalu II ตอนที่ 103 - 103
05/07/2017 | อ่านแล้ว : 136
Douluo Dalu II ตอนที่ 102 - 102
30/06/2017 | อ่านแล้ว : 169
Douluo Dalu II ตอนที่ 101 - 101
26/06/2017 | อ่านแล้ว : 185
Douluo Dalu II ตอนที่ 100 - 100
26/05/2017 | อ่านแล้ว : 235
Douluo Dalu II ตอนที่ 99 - 99
07/05/2017 | อ่านแล้ว : 269
Douluo Dalu II ตอนที่ 98 - 98
06/04/2017 | อ่านแล้ว : 341
Douluo Dalu II ตอนที่ 97 - 97
05/04/2017 | อ่านแล้ว : 241
Douluo Dalu II ตอนที่ 96 - 96
16/03/2017 | อ่านแล้ว : 369
Douluo Dalu II ตอนที่ 95 - 95
14/03/2017 | อ่านแล้ว : 252
Douluo Dalu II ตอนที่ 94 - 94
07/02/2017 | อ่านแล้ว : 278
Douluo Dalu II ตอนที่ 93 - 93
28/01/2017 | อ่านแล้ว : 258
Douluo Dalu II ตอนที่ 92 - 92
24/01/2017 | อ่านแล้ว : 233
Douluo Dalu II ตอนที่ 91 - กบเหมันต์ตาแดง
14/01/2017 | อ่านแล้ว : 337
Douluo Dalu II ตอนที่ 90 - 90
28/12/2016 | อ่านแล้ว : 305
Douluo Dalu II ตอนที่ 89 - 89
23/12/2016 | อ่านแล้ว : 286
Douluo Dalu II ตอนที่ 88 - 88
20/12/2016 | อ่านแล้ว : 372
Douluo Dalu II ตอนที่ 87 - 87
19/12/2016 | อ่านแล้ว : 953
Douluo Dalu II ตอนที่ 86 - 86
16/12/2016 | อ่านแล้ว : 828
Douluo Dalu II ตอนที่ 85 - 85
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 434
Douluo Dalu II ตอนที่ 84 - 84
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 201
Douluo Dalu II ตอนที่ 83 - 83
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 189
Douluo Dalu II ตอนที่ 82 - 82
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 209
Douluo Dalu II ตอนที่ 81 - 81
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 201
Douluo Dalu II ตอนที่ 80 - 80
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 209
Douluo Dalu II ตอนที่ 79 - 79
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 190
Douluo Dalu II ตอนที่ 78 - 78
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 191
Douluo Dalu II ตอนที่ 77 - 77
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 174
Douluo Dalu II ตอนที่ 76 - 76
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 185
Douluo Dalu II ตอนที่ 75 - 75
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 218
Douluo Dalu II ตอนที่ 74 - 74
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 233
Douluo Dalu II ตอนที่ 73 - 73
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 203
Douluo Dalu II ตอนที่ 72 - 72
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 224
Douluo Dalu II ตอนที่ 71 - 71
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 208
Douluo Dalu II ตอนที่ 70 - 70
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 245
Douluo Dalu II ตอนที่ 69 - 69
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 229
Douluo Dalu II ตอนที่ 68 - 68
24/04/2016 | อ่านแล้ว : 691
Douluo Dalu II ตอนที่ 67 - 67
23/04/2016 | อ่านแล้ว : 563
Douluo Dalu II ตอนที่ 66 - 66
15/04/2016 | อ่านแล้ว : 852
Douluo Dalu II ตอนที่ 65 - 65
28/03/2016 | อ่านแล้ว : 741
Douluo Dalu II ตอนที่ 64 - 64
23/03/2016 | อ่านแล้ว : 748
Douluo Dalu II ตอนที่ 63 - 63
03/03/2016 | อ่านแล้ว : 657
Douluo Dalu II ตอนที่ 62 - 62
02/02/2016 | อ่านแล้ว : 866
Douluo Dalu II ตอนที่ 61 - 61
31/01/2016 | อ่านแล้ว : 697
Douluo Dalu II ตอนที่ 60 - 60
28/01/2016 | อ่านแล้ว : 961
Douluo Dalu II ตอนที่ 59 - 59
27/01/2016 | อ่านแล้ว : 955
Douluo Dalu II ตอนที่ 58 - 58
26/01/2016 | อ่านแล้ว : 778
Douluo Dalu II ตอนที่ 57 - 57
23/01/2016 | อ่านแล้ว : 776
Douluo Dalu II ตอนที่ 56 - 56
23/01/2016 | อ่านแล้ว : 763
Douluo Dalu II ตอนที่ 55 - 55
20/01/2016 | อ่านแล้ว : 744
Douluo Dalu II ตอนที่ 54 - 54
20/01/2016 | อ่านแล้ว : 841
Douluo Dalu II ตอนที่ 53 - 53
19/01/2016 | อ่านแล้ว : 814
Douluo Dalu II ตอนที่ 52 - 52
17/01/2016 | อ่านแล้ว : 760
Douluo Dalu II ตอนที่ 51 - 51
16/01/2016 | อ่านแล้ว : 845
Douluo Dalu II ตอนที่ 50 - 50
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 845
Douluo Dalu II ตอนที่ 49 - 49
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 746
Douluo Dalu II ตอนที่ 48 - 48
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 884
Douluo Dalu II ตอนที่ 47 - 47
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 617
Douluo Dalu II ตอนที่ 46 - 46
13/01/2016 | อ่านแล้ว : 676
Douluo Dalu II ตอนที่ 45 - 45
13/01/2016 | อ่านแล้ว : 807
Douluo Dalu II ตอนที่ 44 - 44
12/01/2016 | อ่านแล้ว : 818
Douluo Dalu II ตอนที่ 43 - 43
12/01/2016 | อ่านแล้ว : 834
Douluo Dalu II ตอนที่ 42 - 42
11/01/2016 | อ่านแล้ว : 847
Douluo Dalu II ตอนที่ 41 - 41
11/01/2016 | อ่านแล้ว : 688
Douluo Dalu II ตอนที่ 40 - 40
11/01/2016 | อ่านแล้ว : 588
Douluo Dalu II ตอนที่ 39 - 39
09/01/2016 | อ่านแล้ว : 884
Douluo Dalu II ตอนที่ 38 - 38
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 827
Douluo Dalu II ตอนที่ 37 - การตื่นขึ้นของพลังสีเทา
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 615
Douluo Dalu II ตอนที่ 36 - ข้าจะไม่ยอมแพ้
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 541
Douluo Dalu II ตอนที่ 35 - จิตวิญญาณของสมาชิก
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 519
Douluo Dalu II ตอนที่ 34 - สปิริตโบน
07/01/2016 | อ่านแล้ว : 849
Douluo Dalu II ตอนที่ 33 - ชัยชนะ
06/01/2016 | อ่านแล้ว : 798
Douluo Dalu II ตอนที่ 32 - 32
06/01/2016 | อ่านแล้ว : 609
Douluo Dalu II ตอนที่ 31 - 31
05/01/2016 | อ่านแล้ว : 680
Douluo Dalu II ตอนที่ 30 - แผนการ
03/01/2016 | อ่านแล้ว : 708
Douluo Dalu II ตอนที่ 29 - พี่ชายหรือศัตรู
02/01/2016 | อ่านแล้ว : 679
Douluo Dalu II ตอนที่ 28 - รอบรองชนะเลิศ
02/01/2016 | อ่านแล้ว : 646
Douluo Dalu II ตอนที่ 27 - ชื่อเสียงลือลั่น
28/12/2015 | อ่านแล้ว : 849
Douluo Dalu II ตอนที่ 26 - เนตรสวรรค์เร้นฉบับปรังปรุง
25/12/2015 | อ่านแล้ว : 677
Douluo Dalu II ตอนที่ 25 - หอคอยแก้วปะทะสปิริตอาย
23/12/2015 | อ่านแล้ว : 718
Douluo Dalu II ตอนที่ 24 - การเดิมพัน
22/12/2015 | อ่านแล้ว : 630
Douluo Dalu II ตอนที่ 23 - เส้นทางสีทอง
22/12/2015 | อ่านแล้ว : 549
Douluo Dalu II ตอนที่ 22 - การต่อสู้
21/12/2015 | อ่านแล้ว : 785
Douluo Dalu II ตอนที่ 21 - การรวมร่างของทั้งสาม
19/12/2015 | อ่านแล้ว : 689
Douluo Dalu II ตอนที่ 20 - วิธีการเอาชนะ
19/12/2015 | อ่านแล้ว : 620
Douluo Dalu II ตอนที่ 19 - ทักษะเสริมพลัง
19/12/2015 | อ่านแล้ว : 617
Douluo Dalu II ตอนที่ 18 - เริ่มต้นการทดสอบ
17/12/2015 | อ่านแล้ว : 763
Douluo Dalu II ตอนที่ 17 - เสี่ยวเถาสาวน้อยไตรเวท
16/12/2015 | อ่านแล้ว : 668
Douluo Dalu II ตอนที่ 16 - บททดสอบนักเรียนใหม่
16/12/2015 | อ่านแล้ว : 711
Douluo Dalu II ตอนที่ 15 - ดรรชนีย์สวรรค์
14/12/2015 | อ่านแล้ว : 758
Douluo Dalu II ตอนที่ 14 - จำเป็นต้องทำ
13/12/2015 | อ่านแล้ว : 797
Douluo Dalu II ตอนที่ 13 - เจียงหนานหนานกับสามศิลา
12/12/2015 | อ่านแล้ว : 714
Douluo Dalu II ตอนที่ 12 - หัวหน้าห้องที่อ่อนแอที่สุด
09/12/2015 | อ่านแล้ว : 752
Douluo Dalu II ตอนที่ 11 - แนะนำสปิริตเวพพ่อน
08/12/2015 | อ่านแล้ว : 727
Douluo Dalu II ตอนที่ 10 - ผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสง
07/12/2015 | อ่านแล้ว : 743
Douluo Dalu II ตอนที่ 9 - ไปโรงเรียนวันแรก
06/12/2015 | อ่านแล้ว : 873
Douluo Dalu II ตอนที่ 8 - รูมเมท
04/12/2015 | อ่านแล้ว : 844
Douluo Dalu II ตอนที่ 7 - โรงเรียนเชร็ค
04/12/2015 | อ่านแล้ว : 666
Douluo Dalu II ตอนที่ 6 - หญ้าสีฟ้า
03/12/2015 | อ่านแล้ว : 878
Douluo Dalu II ตอนที่ 5 - มุมมองของพระเจ้า
02/12/2015 | อ่านแล้ว : 889
Douluo Dalu II ตอนที่ 4 - เข้าร่วมนิกายถัง
02/12/2015 | อ่านแล้ว : 920
Douluo Dalu II ตอนที่ 3 - วงแหวนล้านปี
01/12/2015 | อ่านแล้ว : 961
Douluo Dalu II ตอนที่ 2 - 2
28/11/2015 | อ่านแล้ว : 1275
Douluo Dalu II ตอนที่ 1 - เนตรวิญญาณ
28/11/2015 | อ่านแล้ว : 1650
Douluo Dalu II ตอนที่ 0 - บทนำ : โลกวิญญาณของถังซาน
05/12/2015 | อ่านแล้ว : 1945

แสดงความคิดเห็น หรืออยากได้ตอนเพิ่มด้านล่างนี้ครับ


ความนิยม. Douluo Dalu II:

เมนู

Copyright © 2014 - 2018 อ่านการ์ตูนออนไลน์. All rights reserved.

Powered By Thai Cartoon