ผู้แต่ง ผู้เขียน ประเภท
Tang Jia San Shao Hei Zhi Shi Action, Adventure, Fantasy, Romance, School Life, Shounen

เรื่องย่อ

ยังไม่มีเรื่องย่อนะครับ

รายชื่อตอน

Douluo Dalu II ตอนที่ 121 - 121
14/12/2017 | อ่านแล้ว : 6
Douluo Dalu II ตอนที่ 120 - 120
14/12/2017 | อ่านแล้ว : 4
Douluo Dalu II ตอนที่ 119 - 119
13/12/2017 | อ่านแล้ว : 13
Douluo Dalu II ตอนที่ 118 - 118
11/12/2017 | อ่านแล้ว : 9
Douluo Dalu II ตอนที่ 117 - 117
11/12/2017 | อ่านแล้ว : 8
Douluo Dalu II ตอนที่ 116 - 116
11/12/2017 | อ่านแล้ว : 11
Douluo Dalu II ตอนที่ 115 - 115
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 11
Douluo Dalu II ตอนที่ 114 - 114
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 6
Douluo Dalu II ตอนที่ 113 - 113
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 6
Douluo Dalu II ตอนที่ 112 - 112
10/12/2017 | อ่านแล้ว : 6
Douluo Dalu II ตอนที่ 111 - 111
08/12/2017 | อ่านแล้ว : 18
Douluo Dalu II ตอนที่ 110 - 110
08/12/2017 | อ่านแล้ว : 8
Douluo Dalu II ตอนที่ 109 - 109
18/10/2017 | อ่านแล้ว : 102
Douluo Dalu II ตอนที่ 108 - 108
07/10/2017 | อ่านแล้ว : 87
Douluo Dalu II ตอนที่ 107 - 107
07/10/2017 | อ่านแล้ว : 33
Douluo Dalu II ตอนที่ 106 - 106
25/09/2017 | อ่านแล้ว : 65
Douluo Dalu II ตอนที่ 105 - 105
31/08/2017 | อ่านแล้ว : 113
Douluo Dalu II ตอนที่ 104 - 104
07/07/2017 | อ่านแล้ว : 134
Douluo Dalu II ตอนที่ 103 - 103
05/07/2017 | อ่านแล้ว : 78
Douluo Dalu II ตอนที่ 102 - 102
30/06/2017 | อ่านแล้ว : 104
Douluo Dalu II ตอนที่ 101 - 101
26/06/2017 | อ่านแล้ว : 105
Douluo Dalu II ตอนที่ 100 - 100
26/05/2017 | อ่านแล้ว : 121
Douluo Dalu II ตอนที่ 99 - 99
07/05/2017 | อ่านแล้ว : 142
Douluo Dalu II ตอนที่ 98 - 98
06/04/2017 | อ่านแล้ว : 186
Douluo Dalu II ตอนที่ 97 - 97
05/04/2017 | อ่านแล้ว : 125
Douluo Dalu II ตอนที่ 96 - 96
16/03/2017 | อ่านแล้ว : 213
Douluo Dalu II ตอนที่ 95 - 95
14/03/2017 | อ่านแล้ว : 140
Douluo Dalu II ตอนที่ 94 - 94
07/02/2017 | อ่านแล้ว : 171
Douluo Dalu II ตอนที่ 93 - 93
28/01/2017 | อ่านแล้ว : 142
Douluo Dalu II ตอนที่ 92 - 92
24/01/2017 | อ่านแล้ว : 130
Douluo Dalu II ตอนที่ 91 - กบเหมันต์ตาแดง
14/01/2017 | อ่านแล้ว : 184
Douluo Dalu II ตอนที่ 90 - 90
28/12/2016 | อ่านแล้ว : 190
Douluo Dalu II ตอนที่ 89 - 89
23/12/2016 | อ่านแล้ว : 179
Douluo Dalu II ตอนที่ 88 - 88
20/12/2016 | อ่านแล้ว : 258
Douluo Dalu II ตอนที่ 87 - 87
19/12/2016 | อ่านแล้ว : 846
Douluo Dalu II ตอนที่ 86 - 86
16/12/2016 | อ่านแล้ว : 723
Douluo Dalu II ตอนที่ 85 - 85
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 347
Douluo Dalu II ตอนที่ 84 - 84
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 141
Douluo Dalu II ตอนที่ 83 - 83
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 122
Douluo Dalu II ตอนที่ 82 - 82
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 149
Douluo Dalu II ตอนที่ 81 - 81
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 126
Douluo Dalu II ตอนที่ 80 - 80
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 140
Douluo Dalu II ตอนที่ 79 - 79
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 130
Douluo Dalu II ตอนที่ 78 - 78
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 123
Douluo Dalu II ตอนที่ 77 - 77
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 114
Douluo Dalu II ตอนที่ 76 - 76
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 109
Douluo Dalu II ตอนที่ 75 - 75
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 139
Douluo Dalu II ตอนที่ 74 - 74
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 159
Douluo Dalu II ตอนที่ 73 - 73
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 138
Douluo Dalu II ตอนที่ 72 - 72
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 157
Douluo Dalu II ตอนที่ 71 - 71
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 125
Douluo Dalu II ตอนที่ 70 - 70
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 147
Douluo Dalu II ตอนที่ 69 - 69
03/12/2016 | อ่านแล้ว : 148
Douluo Dalu II ตอนที่ 68 - 68
24/04/2016 | อ่านแล้ว : 570
Douluo Dalu II ตอนที่ 67 - 67
23/04/2016 | อ่านแล้ว : 457
Douluo Dalu II ตอนที่ 66 - 66
15/04/2016 | อ่านแล้ว : 779
Douluo Dalu II ตอนที่ 65 - 65
28/03/2016 | อ่านแล้ว : 671
Douluo Dalu II ตอนที่ 64 - 64
23/03/2016 | อ่านแล้ว : 670
Douluo Dalu II ตอนที่ 63 - 63
03/03/2016 | อ่านแล้ว : 568
Douluo Dalu II ตอนที่ 62 - 62
02/02/2016 | อ่านแล้ว : 703
Douluo Dalu II ตอนที่ 61 - 61
31/01/2016 | อ่านแล้ว : 616
Douluo Dalu II ตอนที่ 60 - 60
28/01/2016 | อ่านแล้ว : 882
Douluo Dalu II ตอนที่ 59 - 59
27/01/2016 | อ่านแล้ว : 845
Douluo Dalu II ตอนที่ 58 - 58
26/01/2016 | อ่านแล้ว : 698
Douluo Dalu II ตอนที่ 57 - 57
23/01/2016 | อ่านแล้ว : 696
Douluo Dalu II ตอนที่ 56 - 56
23/01/2016 | อ่านแล้ว : 679
Douluo Dalu II ตอนที่ 55 - 55
20/01/2016 | อ่านแล้ว : 667
Douluo Dalu II ตอนที่ 54 - 54
20/01/2016 | อ่านแล้ว : 745
Douluo Dalu II ตอนที่ 53 - 53
19/01/2016 | อ่านแล้ว : 724
Douluo Dalu II ตอนที่ 52 - 52
17/01/2016 | อ่านแล้ว : 675
Douluo Dalu II ตอนที่ 51 - 51
16/01/2016 | อ่านแล้ว : 753
Douluo Dalu II ตอนที่ 50 - 50
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 770
Douluo Dalu II ตอนที่ 49 - 49
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 650
Douluo Dalu II ตอนที่ 48 - 48
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 807
Douluo Dalu II ตอนที่ 47 - 47
14/01/2016 | อ่านแล้ว : 543
Douluo Dalu II ตอนที่ 46 - 46
13/01/2016 | อ่านแล้ว : 589
Douluo Dalu II ตอนที่ 45 - 45
13/01/2016 | อ่านแล้ว : 712
Douluo Dalu II ตอนที่ 44 - 44
12/01/2016 | อ่านแล้ว : 698
Douluo Dalu II ตอนที่ 43 - 43
12/01/2016 | อ่านแล้ว : 721
Douluo Dalu II ตอนที่ 42 - 42
11/01/2016 | อ่านแล้ว : 748
Douluo Dalu II ตอนที่ 41 - 41
11/01/2016 | อ่านแล้ว : 581
Douluo Dalu II ตอนที่ 40 - 40
11/01/2016 | อ่านแล้ว : 513
Douluo Dalu II ตอนที่ 39 - 39
09/01/2016 | อ่านแล้ว : 789
Douluo Dalu II ตอนที่ 38 - 38
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 734
Douluo Dalu II ตอนที่ 37 - การตื่นขึ้นของพลังสีเทา
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 526
Douluo Dalu II ตอนที่ 36 - ข้าจะไม่ยอมแพ้
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 449
Douluo Dalu II ตอนที่ 35 - จิตวิญญาณของสมาชิก
08/01/2016 | อ่านแล้ว : 433
Douluo Dalu II ตอนที่ 34 - สปิริตโบน
07/01/2016 | อ่านแล้ว : 753
Douluo Dalu II ตอนที่ 33 - ชัยชนะ
06/01/2016 | อ่านแล้ว : 703
Douluo Dalu II ตอนที่ 32 - 32
06/01/2016 | อ่านแล้ว : 528
Douluo Dalu II ตอนที่ 31 - 31
05/01/2016 | อ่านแล้ว : 589
Douluo Dalu II ตอนที่ 30 - แผนการ
03/01/2016 | อ่านแล้ว : 627
Douluo Dalu II ตอนที่ 29 - พี่ชายหรือศัตรู
02/01/2016 | อ่านแล้ว : 588
Douluo Dalu II ตอนที่ 28 - รอบรองชนะเลิศ
02/01/2016 | อ่านแล้ว : 561
Douluo Dalu II ตอนที่ 27 - ชื่อเสียงลือลั่น
28/12/2015 | อ่านแล้ว : 721
Douluo Dalu II ตอนที่ 26 - เนตรสวรรค์เร้นฉบับปรังปรุง
25/12/2015 | อ่านแล้ว : 608
Douluo Dalu II ตอนที่ 25 - หอคอยแก้วปะทะสปิริตอาย
23/12/2015 | อ่านแล้ว : 633
Douluo Dalu II ตอนที่ 24 - การเดิมพัน
22/12/2015 | อ่านแล้ว : 548
Douluo Dalu II ตอนที่ 23 - เส้นทางสีทอง
22/12/2015 | อ่านแล้ว : 463
Douluo Dalu II ตอนที่ 22 - การต่อสู้
21/12/2015 | อ่านแล้ว : 688
Douluo Dalu II ตอนที่ 21 - การรวมร่างของทั้งสาม
19/12/2015 | อ่านแล้ว : 614
Douluo Dalu II ตอนที่ 20 - วิธีการเอาชนะ
19/12/2015 | อ่านแล้ว : 542
Douluo Dalu II ตอนที่ 19 - ทักษะเสริมพลัง
19/12/2015 | อ่านแล้ว : 532
Douluo Dalu II ตอนที่ 18 - เริ่มต้นการทดสอบ
17/12/2015 | อ่านแล้ว : 672
Douluo Dalu II ตอนที่ 17 - เสี่ยวเถาสาวน้อยไตรเวท
16/12/2015 | อ่านแล้ว : 609
Douluo Dalu II ตอนที่ 16 - บททดสอบนักเรียนใหม่
16/12/2015 | อ่านแล้ว : 626
Douluo Dalu II ตอนที่ 15 - ดรรชนีย์สวรรค์
14/12/2015 | อ่านแล้ว : 671
Douluo Dalu II ตอนที่ 14 - จำเป็นต้องทำ
13/12/2015 | อ่านแล้ว : 717
Douluo Dalu II ตอนที่ 13 - เจียงหนานหนานกับสามศิลา
12/12/2015 | อ่านแล้ว : 637
Douluo Dalu II ตอนที่ 12 - หัวหน้าห้องที่อ่อนแอที่สุด
09/12/2015 | อ่านแล้ว : 666
Douluo Dalu II ตอนที่ 11 - แนะนำสปิริตเวพพ่อน
08/12/2015 | อ่านแล้ว : 651
Douluo Dalu II ตอนที่ 10 - ผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสง
07/12/2015 | อ่านแล้ว : 654
Douluo Dalu II ตอนที่ 9 - ไปโรงเรียนวันแรก
06/12/2015 | อ่านแล้ว : 779
Douluo Dalu II ตอนที่ 8 - รูมเมท
04/12/2015 | อ่านแล้ว : 765
Douluo Dalu II ตอนที่ 7 - โรงเรียนเชร็ค
04/12/2015 | อ่านแล้ว : 583
Douluo Dalu II ตอนที่ 6 - หญ้าสีฟ้า
03/12/2015 | อ่านแล้ว : 789
Douluo Dalu II ตอนที่ 5 - มุมมองของพระเจ้า
02/12/2015 | อ่านแล้ว : 766
Douluo Dalu II ตอนที่ 4 - เข้าร่วมนิกายถัง
02/12/2015 | อ่านแล้ว : 835
Douluo Dalu II ตอนที่ 3 - วงแหวนล้านปี
01/12/2015 | อ่านแล้ว : 876
Douluo Dalu II ตอนที่ 2 - 2
28/11/2015 | อ่านแล้ว : 1172
Douluo Dalu II ตอนที่ 1 - เนตรวิญญาณ
28/11/2015 | อ่านแล้ว : 1547
Douluo Dalu II ตอนที่ 0 - บทนำ : โลกวิญญาณของถังซาน
05/12/2015 | อ่านแล้ว : 1597

แสดงความคิดเห็น หรืออยากได้ตอนเพิ่มด้านล่างนี้ครับ


ความนิยม. Douluo Dalu II:

เมนู

Copyright © 2014 MY SITE. All rights reserved.

Powered By Thai Cartoon