ผู้แต่ง ผู้เขียน ประเภท
Yagi, Norihiro Yagi, Norihiro Action, Adventure, Fantasy, Horror, Shounen

เรื่องย่อ

ยังไม่มีเรื่องย่อสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ

รายชื่อตอน

CLAYMORE ตอนที่ 155 - 155 (ตอนจบ)
06/10/2014 | อ่านแล้ว : 1882
CLAYMORE ตอนที่ 154 - 154
02/09/2014 | อ่านแล้ว : 2157
CLAYMORE ตอนที่ 153 - ภาระกิจที่ต้องทำ
06/08/2014 | อ่านแล้ว : 1762
CLAYMORE ตอนที่ 152 - 152
03/07/2014 | อ่านแล้ว : 1888
CLAYMORE ตอนที่ 151 - 151
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1438
CLAYMORE ตอนที่ 150 - 150
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1163
CLAYMORE ตอนที่ 149 - 149
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1080
CLAYMORE ตอนที่ 148 - 148
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 988
CLAYMORE ตอนที่ 147 - 147
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 949
CLAYMORE ตอนที่ 146 - 146
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1012
CLAYMORE ตอนที่ 145 - 145
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 991
CLAYMORE ตอนที่ 144 - 144
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 921
CLAYMORE ตอนที่ 143 - 143
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 894
CLAYMORE ตอนที่ 142 - 142
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 938
CLAYMORE ตอนที่ 141 - 141
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 949
CLAYMORE ตอนที่ 140 - 140
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1003
CLAYMORE ตอนที่ 139 - 139
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 897
CLAYMORE ตอนที่ 138 - 138
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 878
CLAYMORE ตอนที่ 137 - 137
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 870
CLAYMORE ตอนที่ 136 - 136
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 878
CLAYMORE ตอนที่ 135 - 135
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 851
CLAYMORE ตอนที่ 134 - 134
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 854
CLAYMORE ตอนที่ 133 - 133
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 871
CLAYMORE ตอนที่ 132 - 132
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 886
CLAYMORE ตอนที่ 131 - 131
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 882
CLAYMORE ตอนที่ 130 - 130
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 913
CLAYMORE ตอนที่ 129 - 129
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 874
CLAYMORE ตอนที่ 128 - 128
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 887
CLAYMORE ตอนที่ 127 - 127
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 880
CLAYMORE ตอนที่ 126 - 126
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 938
CLAYMORE ตอนที่ 125 - 125
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 869
CLAYMORE ตอนที่ 124 - 124
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 825
CLAYMORE ตอนที่ 123 - 123
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 790
CLAYMORE ตอนที่ 122 - 122
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 821
CLAYMORE ตอนที่ 121 - 121
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 880
CLAYMORE ตอนที่ 120 - 120
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 949
CLAYMORE ตอนที่ 119 - 119
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 812
CLAYMORE ตอนที่ 118 - 118
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 852
CLAYMORE ตอนที่ 117 - 117
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 886
CLAYMORE ตอนที่ 116 - 116
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 888
CLAYMORE ตอนที่ 115 - 115
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 869
CLAYMORE ตอนที่ 114 - 114
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 813
CLAYMORE ตอนที่ 113 - 113
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 888
CLAYMORE ตอนที่ 112 - 112
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 879
CLAYMORE ตอนที่ 111 - 111
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 893
CLAYMORE ตอนที่ 110 - 110
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 951
CLAYMORE ตอนที่ 109 - 109
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 814
CLAYMORE ตอนที่ 108 - 108
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 820
CLAYMORE ตอนที่ 107 - 107
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 852
CLAYMORE ตอนที่ 106 - 106
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 820
CLAYMORE ตอนที่ 105 - 105
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 839
CLAYMORE ตอนที่ 104 - 104
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 823
CLAYMORE ตอนที่ 103 - 103
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 855
CLAYMORE ตอนที่ 102 - 102
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 877
CLAYMORE ตอนที่ 101 - 101
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 981
CLAYMORE ตอนที่ 100 - 100
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1078
CLAYMORE ตอนที่ 99 - 99
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1042
CLAYMORE ตอนที่ 98 - 98
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1044
CLAYMORE ตอนที่ 97 - 97
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1220
CLAYMORE ตอนที่ 96 - 96
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 1585
CLAYMORE ตอนที่ 95 - 95
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 989
CLAYMORE ตอนที่ 94 - 94
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 854
CLAYMORE ตอนที่ 93 - 93
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 949
CLAYMORE ตอนที่ 92 - 92
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 902
CLAYMORE ตอนที่ 91 - 91
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 922
CLAYMORE ตอนที่ 90 - 90
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 969
CLAYMORE ตอนที่ 89 - 89
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 923
CLAYMORE ตอนที่ 88 - 88
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 919
CLAYMORE ตอนที่ 87 - 87
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 913
CLAYMORE ตอนที่ 86 - 86
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 908
CLAYMORE ตอนที่ 85 - 85
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 936
CLAYMORE ตอนที่ 84 - 84
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 921
CLAYMORE ตอนที่ 83 - 83
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 904
CLAYMORE ตอนที่ 82 - 82
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 869
CLAYMORE ตอนที่ 81 - 81
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 900
CLAYMORE ตอนที่ 80 - 80
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 997
CLAYMORE ตอนที่ 79 - 79
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 907
CLAYMORE ตอนที่ 78 - 78
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 879
CLAYMORE ตอนที่ 77 - 77
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 938
CLAYMORE ตอนที่ 76 - 76
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 933
CLAYMORE ตอนที่ 75 - 75
03/06/2014 | อ่านแล้ว : 929
CLAYMORE ตอนที่ 74 - 74
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 996
CLAYMORE ตอนที่ 73 - 73
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 915
CLAYMORE ตอนที่ 72 - 72
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 910
CLAYMORE ตอนที่ 71 - 71
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 911
CLAYMORE ตอนที่ 70 - 70
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 990
CLAYMORE ตอนที่ 69 - 69
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 874
CLAYMORE ตอนที่ 68 - 68
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 899
CLAYMORE ตอนที่ 67 - 67
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 1034
CLAYMORE ตอนที่ 66 - 66
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 867
CLAYMORE ตอนที่ 65 - 65
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 961
CLAYMORE ตอนที่ 64 - 64
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 903
CLAYMORE ตอนที่ 63 - 63
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 940
CLAYMORE ตอนที่ 62 - 62
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 928
CLAYMORE ตอนที่ 61 - 61
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 905
CLAYMORE ตอนที่ 60 - 60
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 918
CLAYMORE ตอนที่ 59 - 59
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 892
CLAYMORE ตอนที่ 58 - 58
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 831
CLAYMORE ตอนที่ 57 - 57
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 849
CLAYMORE ตอนที่ 56 - 56
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 867
CLAYMORE ตอนที่ 55 - 55
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 897
CLAYMORE ตอนที่ 54 - 54
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 866
CLAYMORE ตอนที่ 53 - 53
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 886
CLAYMORE ตอนที่ 52 - 52
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 838
CLAYMORE ตอนที่ 51 - 51
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 879
CLAYMORE ตอนที่ 50 - 50
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 967
CLAYMORE ตอนที่ 49 - 49
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 945
CLAYMORE ตอนที่ 48 - 48
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 822
CLAYMORE ตอนที่ 47 - 47
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 885
CLAYMORE ตอนที่ 46 - 46
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 793
CLAYMORE ตอนที่ 45 - 45
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 887
CLAYMORE ตอนที่ 44 - 44
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 885
CLAYMORE ตอนที่ 43 - 43
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 832
CLAYMORE ตอนที่ 42 - 42
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 851
CLAYMORE ตอนที่ 41 - 41
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 844
CLAYMORE ตอนที่ 40 - 40
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 906
CLAYMORE ตอนที่ 39 - 39
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 829
CLAYMORE ตอนที่ 38 - 38
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 867
CLAYMORE ตอนที่ 37 - 37
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 869
CLAYMORE ตอนที่ 36 - 36
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 798
CLAYMORE ตอนที่ 35 - 35
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 818
CLAYMORE ตอนที่ 34 - 34
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 866
CLAYMORE ตอนที่ 33 - 33
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 803
CLAYMORE ตอนที่ 32 - 32
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 853
CLAYMORE ตอนที่ 31 - 31
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 866
CLAYMORE ตอนที่ 30 - 30
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 920
CLAYMORE ตอนที่ 29 - 29
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 821
CLAYMORE ตอนที่ 28 - 28
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 843
CLAYMORE ตอนที่ 27 - 27
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 846
CLAYMORE ตอนที่ 26 - 26
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 881
CLAYMORE ตอนที่ 25 - 25
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 878
CLAYMORE ตอนที่ 24 - 24
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 856
CLAYMORE ตอนที่ 23 - 23
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 889
CLAYMORE ตอนที่ 22 - 22
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 839
CLAYMORE ตอนที่ 21 - 21
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 875
CLAYMORE ตอนที่ 20 - 20
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 857
CLAYMORE ตอนที่ 19 - 19
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 920
CLAYMORE ตอนที่ 18 - 18
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 932
CLAYMORE ตอนที่ 17 - 17
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 874
CLAYMORE ตอนที่ 16 - 16
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 901
CLAYMORE ตอนที่ 15 - 15
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 874
CLAYMORE ตอนที่ 14 - 14
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 817
CLAYMORE ตอนที่ 13 - 13
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 844
CLAYMORE ตอนที่ 12 - 12
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 864
CLAYMORE ตอนที่ 11 - 11
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 870
CLAYMORE ตอนที่ 10 - 10
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 959
CLAYMORE ตอนที่ 9 - 9
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 869
CLAYMORE ตอนที่ 8 - 8
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 906
CLAYMORE ตอนที่ 7 - 7
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 865
CLAYMORE ตอนที่ 6 - 6
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 903
CLAYMORE ตอนที่ 5 - 5
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 935
CLAYMORE ตอนที่ 4 - 4
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 930
CLAYMORE ตอนที่ 3 - 3
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 924
CLAYMORE ตอนที่ 2 - 2
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 1109
CLAYMORE ตอนที่ 1 - 1
02/05/2014 | อ่านแล้ว : 1947

แสดงความคิดเห็น หรืออยากได้ตอนเพิ่มด้านล่างนี้ครับ


ความนิยม. CLAYMORE:

เมนู

Copyright © 2014 - 2018 อ่านการ์ตูนออนไลน์. All rights reserved.

Powered By Thai Cartoon